G. V. Prakash Kumar, Arjun Chandy And Sathya Prakash Songs